Dokumenty

 

dokumenty

STATUT
WZO
REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM W KSAWEROWIE
STATUT SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
KALENDARZ
PLAN LEKCJI
WYMAGANIA EDUKACYJNE
DOSTOSOWANE WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

 

 

 

STATUT

STATUT Gimnazjum w Ksawerowie
 

Załączniki do statutu

1.Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
1a Regulamin projektu edukacyjnego
Program Wychowawczy
Regulamin dyżurów nauczycielskich
Regulamin Rady Rodziców
Statut Spółdzielni Uczniowskiej
Statut UKS
Szkolny Program Profilaktyki
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
 

REGULAMIN ZACHOWANIA

Regulamin zachowania uczniów

BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI

Regulamin
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

klasa I

Biologia
Chemia
Etyka
Fizyka
Geografia
Historia
J.angielski – grupa A1
J.angielski – grupa A2
J.niemiecki
J.polski
Matematyka
Muzyka
Plastyka
Religia
W-F

klasa II

Biologia
Chemia
Etyka
Fizyka
Geografia
Historia
Informatyka
J.angielski – grupa A1
J.angielski – grupa A2
J.niemiecki
J.polski
Matematyka
Religia
W-F
WOS
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne

klasa III

Biologia
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka
Fizyka
Geografia
Historia
J.angielski – grupa A1
J.angielski – grupa A2
J.niemieck
J.polski
Matematyka
Religia
W-F
WOS
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne
 

DOSTOSOWANE WYMAGANIA EDUKACYJNE

klasa I

Biologia
Chemia
Etyka
Fizyka
Geografia
Historia
J.angielski – grupa A1
J.angielski – grupa A2
J.niemiecki
J.polski
Matematyka
Muzyka
Plastyka
Religia
W-F

klasa II

Biologia
Chemia
Etyka
Fizyka
Geografia
Historia
Informatyka
J.angielski – grupa A1
J.angielski – grupa A2
J.niemiecki
J.polski
Matematyka
Religia
W-F
WOS
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne

klasa III

Biologia
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka
Fizyka
Geografia
Historia
J.angielski – grupa A1
J.angielski – grupa A2
J.niemiecki
J.polski
Matematyka
Religia
W-F
WOS
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne