Historia szkoły

logo Gimnazjum w Ksawerowie

Gimnazjum powstało w 1999 r. w wyniku reformy oświaty na mocy ustawy o systemie oświaty. Organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów. Szkoła w rozumieniu ustawy jest szkołą publiczną; pełna jej nazwa to: Gimnazjum w Ksawerowie. Pierwszym dyrektorem był Krzysztof Cichy. W 1999 r. powstały cztery klasy pierwsze skupiające łącznie 99 uczniów głównie z terenu Gminy Ksawerów, ale także z Pabianic.Wychowawcy klas I w 1999 r.:
  • I A –Urszula Pudlarz;
  • I B – Maria Szaszkiewicz;
  • I C – Ewa Kaźmierczak;
  • I D – Elżbieta Ratyńska.
Od momentu powstania szkoły do roku szkolnego 2014/2015 do naszej placówki uczęszczało łącznie 1600 uczniów.

ROK SZKOLNY 2015/2016