Kalendarz

kalendarz

 

 

 

 

 

I PÓŁROCZE

13.10.2017 Dzień wolny (decyzja dyrektora szkoły)
14.11.2017 17.00-18.30 Wywiadówka
05.12.2017 17.00-18.30 Konsultacje
do 22.12.2017 Powiadomienie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną i naganną
23.12-01.01.2018 Przerwa świąteczna-rozpoczęcie
13.01.2018  – Koniec wystawiania ocen
23.01.2018  17.00-18.30 Wywiadówka
29.01-11.02.2018 Ferie zimowe

II PÓŁROCZE

06.03.2018 17.00 – 18.30 Konsultacje
marzec 2018 Rekolekcje
29.03-03.04. 2018 Wiosenna przerwa świąteczna
10.04.2018 17.00-18.30 Wywiadówka
18.04.2018 9.00 Egzamin gimnazjalny dla klas III część humanistyczna
19.04.2018 Egzamin gimnazjalny dla klas III część matematyczno – przyrodnicza
20.04.2018 Egzamin gimnazjalny dla klas III języki obce
02.05.2018 Dzień wolny (decyzja dyrektora szkoły)
04.05.2018 Dzień wolny (decyzja dyrektora szkoły)
08.05.2018 7.00-18.30 Konsultacje
do 18.05.2018  –  Informacje dla rodziców o zagrożeniach
01.06.2018 Dzień wolny (decyzja dyrektora szkoły)
05.06.2018 17.00-18.30 Konsultacje
do 12.06.2018 Wystawianie ocen
22.06.2018 11.00 Zakończenie roku szkolnego
29.08.2018 9.00 Egzaminy poprawkowe dzień 1
30.08.2018 Egzaminy poprawkowe dzień 2
04.09.2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018